Galanterija / Patent zatvarači
Šifra artikla Grafički prikaz Opis
GAL-00744 KLJUČ YKK VISLON 8 mm bijeli
GAL-00745 KLJUČ YKK VISLON 8 mm crni
GAL-00525 KLJUČ ZA ZATVARAČ 10 mm YKK
GAL-00816 KLJUČ ZA ZATVARAČ 5 mm YKK
GAL-00526 KLJUČ ZA ZATVARAČ 8 mm YKK
GAL-00581 KLJUČ ZA ZATVARAČ RT 20
GAL-00529 ZATVARAČ YKK 8 mm,bijeli
GAL-00530 ZATVARAČ YKK 8 mm,crni
GAL-00391 ZATVARAČ BIJELI D: 60cm
GAL-00466 ZATVARAČ BIJELI D: 70cm
GAL-00423 ZATVARAČ CRNI RT-20 dulj:60 cm
GAL-01472 ZATVARAČ HC ZA VISOKO-FREKVENTNO VARENJE 150cm, nikal. Za visokofrekventno zavarivanje djeljiv s mašinicom s dva potezača širina zuba cca 10 mm bijeli
GAL-01473 ZATVARAČ HC ZA VISOKO-FREKVENTNO VARENJE 200 cm, nikal. Za visokofrekventno zavarivanje djeljiv s mašinicom s dva potezača širina zuba cca 10 mm bijeli.
GAL-01474 ZATVARAČ HC ZA VISOKO-FREKVENTNO VARENJE 250 cm, nikal. Za visokofrekventno zavarivanje djeljiv s mašinicom s dva potezača širina zuba cca 10 mm. bijeli
GAL-00742 ZATVARAČ VISLON YKK 8mm bijeli
GAL-00743 ZATVARAČ VISLON YKK 8mm crni
GAL-00527 ZATVARAČ YKK 10 mm,crni
GAL-00504 ZATVARAČ YKK 100 cm,bijeli
GAL-00503 ZATVARAČ YKK 100 cm,crni
GAL-00510 ZATVARAČ YKK 120 cm,bijeli
GAL-00509 ZATVARAČ YKK 120 cm,crni
GAL-00627 ZATVARAČ YKK 1200 cm,bijeli
GAL-00570 ZATVARAČ YKK 1200 cm,crni
GAL-00626 ZATVARAČ YKK 1400 cm,bijeli
GAL-00500 ZATVARAČ YKK 150 cm,bijeli
GAL-00499 ZATVARAČ YKK 150 cm,crni
GAL-00512 ZATVARAČ YKK 180 cm,bijeli
GAL-00511 ZATVARAČ YKK 180 cm,crni
GAL-00514 ZATVARAČ YKK 200 cm,bijeli
GAL-00513 ZATVARAČ YKK 200 cm,crni
GAL-00624 ZATVARAČ YKK 220 cm,bijeli
GAL-00623 ZATVARAČ YKK 220 cm,crni
GAL-00516 ZATVARAČ YKK 250 cm,bijeli
GAL-00515 ZATVARAČ YKK 250 cm,crni
GAL-00518 ZATVARAČ YKK 280 cm,bijeli
GAL-00517 ZATVARAČ YKK 280 cm,crni
GAL-00520 ZATVARAČ YKK 300 cm,bijeli
GAL-00519 ZATVARAČ YKK 300 cm,crni
GAL-00522 ZATVARAČ YKK 350 cm,bijeli
GAL-00521 ZATVARAČ YKK 350 cm,crni
GAL-00554 ZATVARAČ YKK 40 cm,bijeli
GAL-00553 ZATVARAČ YKK 40 cm,crni
GAL-00524 ZATVARAČ YKK 400 cm,bijeli
GAL-00523 ZATVARAČ YKK 400 cm,crni
GAL-00667 ZATVARAČ YKK 450 cm,bijeli
GAL-00815 ZATVARAČ YKK 5 mm, bijeli
GAL-00502 ZATVARAČ YKK 50 cm,bijeli
GAL-00501 ZATVARAČ YKK 50 cm,crni
GAL-00669 ZATVARAČ YKK 500 cm,bijeli
GAL-00506 ZATVARAČ YKK 60 cm,bijeli
GAL-00505 ZATVARAČ YKK 60 cm,crni
GAL-00628 ZATVARAČ YKK 600 cm,bijeli
GAL-00508 ZATVARAČ YKK 80 cm,bijeli
GAL-00507 ZATVARAČ YKK 80 cm,crni
GAL-00726 ZATVARAČ YKK VISLON 100 bijeli
GAL-00727 ZATVARAČ YKK VISLON 100 crni
GAL-00728 ZATVARAČ YKK VISLON 120 bijeli
GAL-00819 ZATVARAČ YKK VISLON 120 bijeli
GAL-00729 ZATVARAČ YKK VISLON 120 crni
GAL-00730 ZATVARAČ YKK VISLON 150 bijeli
GAL-00731 ZATVARAČ YKK VISLON 150 crni
GAL-00732 ZATVARAČ YKK VISLON 180 bijeli
GAL-00733 ZATVARAČ YKK VISLON 180 crni
GAL-00734 ZATVARAČ YKK VISLON 200 bijeli
GAL-00735 ZATVARAČ YKK VISLON 200 crni
GAL-00736 ZATVARAČ YKK VISLON 250 bijeli
GAL-00737 ZATVARAČ YKK VISLON 250 crni
GAL-00738 ZATVARAČ YKK VISLON 300 bijeli
GAL-00739 ZATVARAČ YKK VISLON 300 crni
GAL-00740 ZATVARAČ YKK VISLON 400 bijeli
GAL-00741 ZATVARAČ YKK VISLON 400 crni
GAL-00528 ZATVARAČ YKK,10 mm,bijeli