Galanterija / Okovi
Šifra artikla Grafički prikaz Opis
GAL-00368 KAPICE ZA 16-18 OKRUGLE OKOVE
GAL-00365 OKOV OKRUGLI 27 mm
GAL-00025 OKOV PRAVOKUTNI 27x8 mm
GAL-00026 OKOV PRAVOKUTNI 27x8 mm
GAL-00366 OKOV PRAVOKUTNI 27x8 mm mesing
GAL-00750 OKOV PRAVOKUTNI 27x8 mm NATO
GAL-00931 OKOV PRAVOKUTNI 38x8 mm
GAL-00367 OKOV PRAVOKUTNI 38x8 mm
GAL-00027 OKOV PRAVOKUTNI 38x8 mm (uski)
GAL-00004 OKRUGLI OKOV 10 mm,mesing
GAL-00005 OKRUGLI OKOV 10 mm,mesing-nikl
GAL-00003 OKRUGLI OKOV 10 mm,pocinčan
GAL-00957 OKRUGLI OKOV 12 mm rostfrei
GAL-00007 OKRUGLI OKOV 12 mm, mesing
GAL-00033 OKRUGLI OKOV 12 mm,mesing
GAL-00034 OKRUGLI OKOV 12 mm,mesing-nikl
GAL-00008 OKRUGLI OKOV 12 mm,mesing-nikl
GAL-00032 OKRUGLI OKOV 12 mm,pocinčan
GAL-00006 OKRUGLI OKOV 12 mm,pocinčan
GAL-00417 OKRUGLI OKOV 14 mm, aluminij
GAL-00010 OKRUGLI OKOV 14 mm,mesing
GAL-00011 OKRUGLI OKOV 14 mm,mesing-nikl
GAL-00009 OKRUGLI OKOV 14 mm,pocinčan
GAL-00748 OKRUGLI OKOV 16 mm NATO
GAL-00012 OKRUGLI OKOV 16 mm,pocinčan
GAL-00236 OKRUGLI OKOV 17 mm, aluminij
GAL-00013 OKRUGLI OKOV 18 mm,pocinčan
GAL-00014 OKRUGLI OKOV 18 mm,rostfrei
GAL-00448 OKRUGLI OKOV 20 mm pocinčani
GAL-00681 OKRUGLI OKOV 25 mm,mesing-nikl
GAL-00015 OKRUGLI OKOV 25 mm,pocinčan
GAL-00493 OKRUGLI OKOV 25 mm,rostfrei
GAL-00786 OKRUGLI OKOV 25mm,mat-niklano
GAL-00227 OKRUGLI OKOV 40 mm, pocinčano
GAL-00016 OKRUGLI OKOV 40 mm,pocinčan
GAL-00226 OKRUGLI OKOV 8 mm, aluminij
GAL-00001 OKRUGLI OKOV 8 mm,mesing
GAL-00002 OKRUGLI OKOV 8 mm,mesing-nikl
GAL-00751 OKRUGLI OKOV 9 mm,mesing-nikl
GAL-00018 OVALNI OKOV 17x11 mm
GAL-00017 OVALNI OKOV 17x11 mm,mesing
GAL-00019 OVALNI OKOV 22,5x13,5,mesing
GAL-00020 OVALNI OKOV 22,5x13,5mm
GAL-00023 OVALNI OKOV 27x7 mm, pocinčan
GAL-00024 OVALNI OKOV 40x10 mm,pocinčan
GAL-00418 OVALNI OKOV 40X20 al
GAL-00758 OVALNI OKOV 40X20 NATO
GAL-00781 OVALNI OKOV 42x22 mm mes.-nik.
GAL-00021 OVALNI OKOV 42x22 mm,pocinčan
GAL-00022 OVALNI OKOV 60x21 mm,pocinčan
GAL-00494 PVC PODLOŠKA za okrugl.okov 25
GAL-00028 PVC PODLOŠKA za okrugli okov 8
GAL-00029 PVC PODLOŠKA za okrugli okov10
GAL-00030 PVC PODLOŠKA za okrugli okov12
GAL-00031 PVC PODLOŠKA za okrugli okov40